STYRELSEN 2022 - 2023


Ordförande:  Eva Arnell Ek, 076-8666357 

  16731491_10153991058592134_1359898503_o      eva.arnell@outlook.com 
 

 
Vice Ordförande/Utställningsansvarig: Lena Blomqvist, 073-6260385

  
16735450_10153991057187134_1203984843_o     lenablomqvist@gmail.com

Kassör : Jonny Larm , 0500-436039    070-8358633

 16735239_10153991058187134_15633127_o      jonny.larm@telia.com

 Sekreterare:  Martina Larsson  ,070-6095664                                     

  16731749_10153991057732134_498416620_o       nadjakarlsson12@hotmail.com

                   
Ledarmot:  Emilia Johansson, Johanssonn1998@gmail.com, tel:0766101788

 

                           Ledamot :  Johan Fritz  0706630394, viltspårsansvarig

20190226_204040 Johan.fritz@telia.com


Ledamot : Britt-Marie Johansson 0793 030080 
jaktansvarig

20190226_204104    jbrittmarie8@gmail.com     

         
Suppleant 1: AnitaOhlson, anita.ohlson@telia.com tel: 0705497421
 
Suppleant 2: Camilla Weborg, camillaweborg@gmail.com, Tel: 0735286128

 Utställningskommitté: Lena Blomqvist, Martina Larsson, Johnny Larm 

Webmaster: Johan Lång

Valberedning: Johanna Gustafsson, sammankallande,

Eija Mikkilä och Margareta Nordin

                                                                             

Jaktkommiten: Johan Lång

                           Britt-Marie Johansson

                           Susanne Lagerqvist                     

                                               

Revisor:         Klas Ahlner  Björkestorp Karlsberg1  54492 Hjo, annelie.ahlner@telia.com 

                       

Revisorsuppleant:  Lena Lång