STYRELSEN 2020-2021


Ordförande:  Eva Arnell Ek, 076-8666357 0503-12191

  16731491_10153991058592134_1359898503_o      eva.arnell@outlook.com 
 

 
Vice Ordförande/Utställningsansvarig: Lena Blomqvist, 073-6260385

  
16735450_10153991057187134_1203984843_o     lenablomqvist@gmail.com

Kassör : Jonny Larm , 0500-436039    070-8358633

 16735239_10153991058187134_15633127_o      jonny.larm@telia.com

 Sekreterare:  Martina Larsson  ,070-6095664                                     

  16731749_10153991057732134_498416620_o       nadjakarlsson12@hotmail.com


                    

 
Ledarmot:   Lena Öberg,  0705-700663                                

webbansvarig                                  kennel.goldcliff@gmail.com


 Ledamot :  Johan Fritz  0706630394

20190226_204040 Johan.fritz@telia.com


Ledamot : Britt-Marie Johansson 0793 030080 
jaktansvarig

20190226_204104    jbrittmarie8@gmail.com

 

Suppleant 1 : Pia Sjöö Persson 0706158349      

  16731815_10153991057477134_370825193_o       Sjooperssonpia@gmail.com

 
Suppleant 2:  Johanna Gustavsson 

 

 

Suppleant 3:  Emilia Johansson 0766-101788

Johanssonn1998@gmail.com

    

 

Utställningskommiten: Johnny Larm

                                        Lena Öberg

                                       

Jaktkommiten: Johan Lång

                           Britt-Marie Johansson

                           Susanne Lagerqvist

 
Valberedning: 

                         Astrid Magnusson , sammankallande.

                         

                         Margareta Andersson


Revisor:         Klas Ahlner  Björkestorp Karlsberg1  54492 Hjo  

                        annelie.ahlner@telia.com

Revisorsuppleant:  Lena Lång